Pravidla golfu pro roky 2012-2015

R&A publikovala nová pravidla golfu, která budou platit od roku 2012. Změn doznalo devět ze základních pravidel a u řady dalších pravidel došlo k menším úpravám. V článku přinášíme základní orientační přehled. Měnit se budou i pravidla amatérského statusu - takže do budoucna se už nemusíte bát, že si to auto za hole in one nebudete smět odvézt!

Co se mění v pravidlech?

Aktuální pravidla golfu se vždy během doby jejich platnosti revidují na základě praktických situací ze hry a zkušeností hráčů a rozhodčích. Pravidlová komise R&A pak navrhuje úpravy a změny, které by měly přispět k tomu, že pravidla budou jednodušší, srozumitelnější a spravedlivější. Od příštího roku dochází k několika zásadním změnám a vedle toho k řadě drobných úprav. V tomto článku si rozebereme zásadní změny, které nás čekají.

Randa logoDefinice - založení za míč

První z důležitých změn v pravidlech. Podle této definice hráč založil za míč, až když zaujal postoj. To ale působilo v praxi problémy, protože se mnohdy řešilo, zda hráč stojí tak jako obvykle stává (a tedy zaujal postoj), nebo zda stojí trochu jinak - toto pravidlo je důležité, protože hráč je např. potrestán, pokud se míč pohnul poté, co hráč založil. Od příštího roku tedy založení za míč jednoduše znamená, že hráč přiložil hůl těsně před nebo za míč.

S tím souvisí úprava pravidla 18-2b - Míč se pohne po založení. Toto pravidlo zná nyní novou výjimku, podle které hráč není potrestán, pokud se míč v takové situaci pohne, pokud je známo nebo téměř jisté, že pohnutí míče nezpůsobil hráč a míč se beztrestně hraje z nové pozice. Do budoucna by tedy hráči neměli být trestáni, pokud se míč pohne např. poryvem větru, což se často stávalo při patování za větrného dne.

Pravidlo 1-2 - Ovlivňování míče

Občas docházelo ke konfliktu obecného pravidla 1-2 a konkrétnějších pravidel, proto se nově stanoví, že pravidlo 1-2 se použije pouze jako náhradní varianta - tedy v případech, které jiná pravidla neřeší. Pak hráč, který nedovoleným způsobem úmyslně učiní cokoli, aby ovlivnil polohu nebo pohyb míče, bude potrestán podle tohoto pravidla.

Pravidlo 6-3a - čas startu

V amatérských turnajích ne tak striktně dodržované pravidlo, u kterého se má do budoucna snížit trest za pozdní příchod na start. Hráči dnes hrozí diskvalifikace, pokud soutěžní výbor nevyužije možnost uvést v podmínkách soutěže, že při zpoždění do 5 minut jsou trestem pouze 2 rány, resp. ztráta jamky. Tato podmínka se široce využívala, a tak byla zavedena jako stálé pravidlo.

Pravidlo 12-1 - hledání a viditelnost míče

Novinkou je vyjasnění postupu pro hledání míče a řešení situace, kdy se skrytý míč (např. v písku) při hledání pohne. Nově tak je např. možné hledat míč skrytý v písku kdekoli na hřišti (nejen v bunkeru), pokud se míč v takové situaci pohne, není to trestné. Naopak, trestnou ránu si hráč připíše, pokud pohne v překážce míčem skrytým pod volnými přírodními předměty.

Pravidlo 13-4 - zakázané úkony v překážce

Výjimka z tohoto pravidla umožňuje kdykoli (i před odehráním rány) urovnat nebo uhrabat povrch (např. v bunkeru), pokud cílem jednání hráče je pouze péče o hřiště. Řeší se tak situace, kdy etiketa např. vyžadovala, aby po sobě hráč uhrabal bunker, ale pravidla mu to neumožňovala (protože např. jeho míč ležel v dalším bunkeru a uhrabání prvního muselo být považováno za testování povrchu) nebo kdy postup podle pravidel zbytečně zdržoval hru.

Pravidlo 20-7c - hra z nesprávného místa

Zjednodušuje se řešení situací spojených s hrou z nesprávného místa. Hráč bude potrestán 2 trestnými ranami (ve hře na rány) podle tohoto pravidla, ale nebude se mu za totéž jednání počítat žádný jiný trest (i kdyby porušil víc pravidel současně).

Amatérský status

Společně s novými pravidly jsou vydávána i nová pravidla amatérského statusu. Tady nás čeká řada drobných úprav, které řadového hráče ani nezajímají, a jedna významná změna týkající se cen za hole in one. Doposud podléhají odměny za eso stejným pravidlům jako jiné výhry - tedy včetně finančního limitu 500 liber, do jejichž hodnoty se musela výhra vejít, aby hráč nepřišel o svůj amatérský status.

Dlouhodobě se ale ozývaly hlasy pro zavedení výjimky u hole in one. Tato výjimečná soutěž dostává nově výjimečné postavení a od příštího roku nebude existovat žádné omezení na výhru vypsanou pro soutěž hole in one v turnaji. Můžete tedy vyhrát byt, luxusní auto nebo cokoli jiného zcela bez obav. U některých pořadatelů se tím pouze legalizuje stávající praxe, protože hodnota vypisovaných cen v turnajích někdy vysoce převyšuje stanovenou mez.

Zdroj: http://www.golfovezpravy.cz

Pravidla golfu 2012-2015